Para a suor das axilas, aplicar cunha suave masaxe ata que se absorba completamente.

Para o resto da sudoración, nas mans ou os pés, sudoración nerviosa, menopausia, etc., aplícase sobre a zona cunha suave masaxe ata a súa total absorción.

Precaucións: Non expoñer a zona ao sol despois da aplicación, non aplicar nos ollos nin nas mucosas e manter fóra do alcance dos nenos.