Non aplicar en feridas abertas nin en mucosas. Evitar o contacto cos ollos. Manter fora do alcance dos nenos.